Haagse winst in een groene weide

Haag Wonen organiseerde op 4 juni in het Vaillanttheater in de Schilderswijk een symposium vanwege het vertrek van twee commissarissen. Haag Wonen heeft onbehagen over de rol van de overheid bij het behartigen van de publieke taken op het gebied van wonen. Lang was de overheid faciliterend, nu alleen controlerend en remmend. Haag Wonen is financieel gezond en haar rating is vergelijkbaar met die van commerciële vastgoedbeleggers. Dat geldt ook voor de bedrijfslasten. Nu de rente laag is zou Haag Wonen meer willen en kunnen investeren maar zij wordt geremd door de huidige spelregels. In een open gesprek met onder andere Daan Sperling van TBI Holding en Rob Nader van Zanders Treasury & Finance Solutions werd de vraag verkend of het niet mogelijk is de huidige publieke en maatschappelijke doelstelling ook geheel privaat te organiseren. GenP Governance is betrokken geweest bij het symposium om ook aan de eisen van de VTW te voldoen, zodat punten konden worden toegekend in het kader van de permanente educatie.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.