De masterclass: 'een veranderd speelveld voor woningcorporaties'

Vijftig bestuurders en toezichthouders van Zeeuwse woningcorporaties luisterden 3 juni actief naar de inleiding van Victor Schaap (plv directeur Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken) en Kevin Klop (beleidsambtenaar) over de herziene woningwet die 1 juli van kracht werd.

Kritische en verduidelijkende vragen leidden tot een levendig gesprek. De complexiteit van de nieuwe wet en de regeldruk zijn zorgpunten. Met name voor kleinere corporaties wordt het lastig om aan alle verplichtingen te voldoen. Ton Streppel, oud-bestuurder van WonenBreburg en nu toezichthouder, ging in op de scheiding van de zogeheten DAEB-activiteiten van de marktactiviteiten die corporaties voor 1 januari 2017 dienen door te voeren. Ook besprak hij de gevolgen van de marktwaardering. Hij stond uitvoerig stil bij de vraag wat de verantwoordelijkheid van toezichthouders in deze processen is.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.