Bewonersparticipatie werkt

Op 20 april zijn de prestatieafspraken Alliantie 2015-2018 tussen de gemeente Breda, de corporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg en de gezamenlijke huurderskoepels ondertekend. Een uniek moment, geheel passend in de lijn van de herziening van de Woningwet. Een van de belangrijkste prioriteiten in de afspraken is de betaalbaarheid van het wonen. Met name door de inzet van de gezamenlijke huurderskoepels heeft dit thema nog meer aandacht gekregen. Bewonersparticipatie werkt! GenP Governance heeft de totstandkoming van deze afspraken succesvol begeleid. Lees meer over de prestatieafspraken.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.